A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Vodstvo2024-01-08T17:01:23+01:00

Zajedno postižemo više

SeneCura tim korisnicima donosi više od visoke stručnosti i znanja u području njege i skrbi. U našim domovima rade ljudi koji poslu pristupaju s entuzijazmom i motivacijom, a o korisnicima brinu uz najvišu razinu razumijevanja i pažnje. Svaki pojedinac u našoj ustanovi važan je dio cjelokupnog SeneCura pristupa osiguranju kvalitete usluge.

Iza tržišnog i društvenog uspjeha SeneCure ne stoji samo naša poslovna strategija, nego prije svega svi naši zaposlenici koji svakodnevno predano rade i ostvaruju našu misiju osiguranja najkvalitetnije njege. Pod vodstvom glavnog izvršnog direktora Antona Kellnera, MBA, financijskog direktora Wolfganga Kalteneggera, mag. i operativnog direktora dr. Markusa Schwarza, svaki pojedini zaposlenik ima priliku maksimalno ispuniti vlastite potencijale i istovremeno doprinijeti visokoj kvaliteti usluge koja obilježava SeneCuru.